Забираємо мандат назад: як відкликати депутата на місцевому рівні

Читать на русском
Якщо депутат прогулює пленарні засідання, не виконує свою передвиборчу програму, не звітує перед виборцями, його можна відкликати.
Новини Ніжина

Українці обрали 25 жовтня нових депутатів місцевих рад, і якщо вони не захищатимуть інтересів виборців, законодавство дозволяє ініціювати процедуру відкликання таких депутатів. «Слово і діло» склало детальну інструкцію, як працює імперативний мандат, що може стати причиною відкликати депутата сільської, селищної, районної чи обласної ради, а також як це зробити?

Остання редакція закону «Про статус депутатів місцевих рад» була у липні 2020 року і стосувалася змін, які дозволяють припинити функції депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної або обласної ради за народною ініціативою. Таке відкликання можуть ініціювати як виборці, так і місцевий осередок партії, від якої обирався депутат.

Підстави для відкликання місцевого депутата

Місцевого депутата можна відкликати тільки за певних обставин, які викладені у ст. 37 Закону «Про статус депутатів місцевих рад». За народною ініціативою депутата місцевої ради можна відкликати, якщо:

 • він порушив Конституцію чи закони України. З цього приводу має бути судове рішення, яке набрало законної сили;

 • депутат протягом року пропустив більш як половину пленарних засідань ради або не виконував без поважних причин своїх обов’язків;

 • депутат не виконував передвиборчу програму, не звітував перед виборцями та не проводив з ними робочих зустрічей;

 • у багатомандатному окрузі депутат не увійшов до фракції місцевої партії, за виборчим списком якої він обраний, або вийшов з фракції.

Хто має право ініціювати відкликання депутата місцевої ради

Відкликати місцевого депутата за народною ініціативою можна не раніше ніж через рік з моменту набуття ним повноважень.

Право вносити пропозицію у такому разі мають:

 • місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом;

 • громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу.

Що запускає механізм відкликання депутата місцевого рівня

Виборці мають ухвалити на зборах рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. При цьому виборців має бути не менше:

 • 30 осіб для відкликання депутата сільської, селищної ради;

 • 100 осіб для відкликання депутата міської ради міста районного значення та районної у місті ради;

 • 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста обласного значення та районної у місті ради;

 • 150 осіб для відкликання депутата районної ради;

 • 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради.

Перед зборами (не пізніш як за два дні) слід у місцевих ЗМІ повідомити дату, місце та час їхнього проведення. Також на самі збори має бути безперешкодний доступ журналістів.

Утворюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Кількість членів ініціативної групи має становити для:

 • сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради – не менше 10 осіб;

 • районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – не менше 50 осіб;

 • обласної, Київської, Севастопольської міської ради – не менше 100 осіб.

Хто не має права входити до ініціативної групи

Не можуть бути офіційними представниками ініціативної групи, а також входити до її складу посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів.

Якщо вже виборця обрали офіційним представником ініціативної групи, він не може бути звільнений із роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків в ініціативній групі.

Щодо зборів виборців, їх забороняється проводити в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

Якщо депутата вирішила відкликати партія, від якої він обрався, то відповідне рішення ухвалюється на зборах (конференції) цієї організації не менш як двома третинами голосів присутніх учасників зборів.

Протокол зборів (конференції) надсилається політичній партії для розгляду питання про відкликання депутата місцевої ради її вищим керівним органом.

Терміни повідомлення тервиборчкому про відкликання депутата

Повідомлення про внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою передається у місцеву територіальну виборчу комісію у триденний термін після дня проведення зборів виборців (ст. 39 Закону «Про статус депутатів місцевих рад»). Така ж процедура для партії, яка вирішила відкликати депутата.

До повідомлення додається витяг з протоколу зборів, у якому зазначаються:

 • дата, місце проведення зборів;

 • кількість учасників;

 • хід обговорення пропозиції щодо відкликання депутата;

 • зміст ухваленого рішення;

 • персональний склад ініціативної групи.

Голова тервиборчкому наступного дня від дня одержання повідомлення про проведення зборів виборців чи зборів (конференції) місцевої політичної партії, інформує депутата та місцеву раду.

Скільки треба зібрати підписів за відкликання депутата

На підтримку пропозиції про відкликання депутата має бути зібрано більше підписів, ніж за нього проголосувало виборців.

У єдиному багатомандатному виборчому окрузі має бути зібрана така кількість підписів, що є більшою за виборчу квоту, яка була визначена згідно із Виборчим кодексом України під час проведення виборів, за результатами яких він був обраний депутатом.

Підписи починають збирати на наступний день, після повідомлення тервиборчкому. Це потрібно зробити у такий термін:

 • у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради є 10 днів;

 • у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради є 20 днів;

 • у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради є 30 днів.

Що має вказати виборець, який підписує листа за відкликання депутата

Виборець, який підтримує вимогу щодо відкликання депутата, власноруч на підписному листі зазначає власне прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, серію та номер паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), адресу місця проживання. Після цього виборець ставить на підписному листі дату підписання та свій підпис.

Не мають право збирати підписи посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Де не можна збирати підписи за відкликання депутата

Забороняється збирати підписи:

 • в органах державної влади;

 • органах влади Автономної Республіки Крим;

 • органах місцевого самоврядування;

 • на підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій);

 • у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи за відкликання депутата, а також перешкоджати виборцю у підтримці цієї пропозиції.

Терміни ухвалення рішення тервиборчкомом

Зібрані підписи передаються до територіальної виборчої комісії, що встановила результати відповідних місцевих виборів, яка має провести перевірку процедури та поданих документів у такі терміни:

 • у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради – протягом 10 днів з дня отримання матеріалів;

 • у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради – протягом 20 днів з дня отримання матеріалів;

 • у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради – протягом 30 днів з дня отримання матеріалів.

З метою вибіркової перевірки достовірності підписів у підписних листах тервиборчком скеровує запит до відповідного територіального органу поліції.

Поліція проводить вибіркове опитування громадян, відомості стосовно яких містяться у підписних листах, та інформує територіальну виборчу комісію про результати такої перевірки не пізніш як на п’ятий календарний день від дня отримання запиту виборчої комісії.

Які підписи не враховуються

Під час встановлення кількості виборців, які підтримали пропозиції про відкликання депутата, не враховуються підписи:

 • у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, а також виявлення недостовірних відомостей;

 • записи та підписи, зроблені замість виборця іншою особою;

 • зроблені особою, яка не є виборцем відповідного багатомандатного, одномандатного виборчого округу або на день підпису не мала права голосу;

 • якщо виборець підписався декілька разів;

 • якщо підпис виборець зробив із порушенням терміну.

Під час встановлення на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали відкликання депутата місцевої ради, не враховуються підписні листи:

 • якщо підписи виборців зібрала особа, яка не є членом відповідної ініціативної групи та/або на день збору підписів не мала права голосу;

 • у яких відсутні відомості або які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;

 • у яких підписи громадян України зібрані у заборонених для цього місцях;

 • які не відповідають встановленій формі.

Хто ухвалює рішення про відкликання депутата

За результатами перевірки територіальна виборча комісія виносить ухвалу про підсумки збору підписів. Якщо підписів достатньо, під час ініціювання відкликання депутата дотримані усі вимоги, територіальна виборча комісія ухвалює рішення про відкликання депутата за народною ініціативою.

Якщо були допущені порушення оформлення підписних листів або кількість підписів виборців недостатня, або не дотримані терміни, тервиборчком ухвалює рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

У разі відкликання депутата з ініціативи політичної партії, її вищий керівний орган розглядає звернення тервиборчкому щодо відкликання депутата, протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії та вирішує – відкликати такого депутата або відмовити в задоволенні цієї пропозиції.

Рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно до її статуту, передається до відповідної територіальної виборчої комісії, яка інформує про зміст рішення ініціативну групу.

У разі відкликання депутата його місце має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або тервиборчком призначає проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Чи можна спробувати ще раз відкликати депутата місцевої ради

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушене повторно у будь-який час. Усі описані вище процедурі необхідно пройти знову.

Також слід пам’ятати, що депутат має гарантії своїх прав під час розгляду його відкликання. Депутата повідомляють про дату, час і місце проведення зборів виборців, на яких розглядатимуть це питання. Такий депутат має право на гарантований виступ на зборах до моменту прийняття відповідного рішення для пояснення своєї позиції.

Партія, яка хоче відкликати свого депутата, також має письмово повідомити його про дату, час і місце проведення зборів (конференції) місцевого партійного осередку. Також депутат має право виступити. Неприбуття на збори чи конференцію депутата, який був належно повідомлений про них, не перешкоджає розгляду питання.

Депутат місцевої ради має право бути присутнім під час розгляду вищим керівним органом політичної партії звернення тервиборчкому щодо його відкликання за народною ініціативою чи протоколу зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, на якому вирішено його відкликати. А також на засіданнях тервиборчкому під розгляду ним питань щодо припинення функцій депутата.

Раніше «Слово і діло» розбиралось, чи зможуть виборці контролювати депутатів, скориставшись правом обирати та відкликати обранців.

Також ми аналізували, чи потрібен парламенту імперативний мандат.

Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.

Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps

ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM

найважливіше від «Слово і діло»
Поділитися: