Обіцянка політика

Після початку повномасштабної війни, яку розв’язала рф проти України, моніторинг виконання обіцянок тимчасово зупинено

Гройсман зобов'язаний створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку

14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила прем’єр-міністром України Володимира Гройсмана. Програма діяльності Кабміну зобов'язує Володимира Гройсмана створити сучасну біржову інфраструктуру та умови для функціонування товарного біржового ринку, зокрема шляхом: гармонізації з директивами ЄС вимог до учасників фондового ринку та страхових компаній; розвитку деривативів, корпоративних облігацій.
Не виконано
Сказано 14 квітня 2016 р.

Джерело

 • https://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=&date1=02.11.2019&date2=13.06.2019&name_zp=%E4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%E0%F0%ED&out_type=&id=
 • file:///C:/Users/user30/Downloads/5b27e81ea5798084896178.pdf
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62443
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=&date1=14.04.2016&date2=13.06.2019&name_zp=%F0%E8%ED%EE&av_nd=&prof_kom=0&is_gol_kom=0&dep_fr=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&gneu_decision_present=&sub_zak=0&type_doc=0&type_zp=0&vid_zp=0&edition_zp=0&is_urgent=0&ur_rubr=0&sort=0&out_type=&id=&page=1
 • https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/02/komsyu-zatverdzheno-kontseptsyu-reformi-nfrastrukturi-rinkv-kaptalu-v-ukran/
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=&date1=14.04.2016&date2=13.06.2019&name_zp=%F0%E8%ED%EE&av_nd=&prof_kom=0&is_gol_kom=0&dep_fr=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&gneu_decision_present=&sub_zak=0&type_doc=0&type_zp=0&vid_zp=0&edition_zp=0&is_urgent=0&ur_rubr=0&sort=0&out_type=&id=&page=1
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6303-%D0%B4&skl=9
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=&date1=14.04.2016&date2=13.06.2019&name_zp=%F0%E8%ED%EE&av_nd=&prof_kom=0&is_gol_kom=0&dep_fr=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&gneu_decision_present=&sub_zak=0&type_doc=0&type_zp=0&vid_zp=0&edition_zp=0&is_urgent=0&ur_rubr=0&sort=0&out_type=&id=&page=1
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64532

Результат

У звіті уряду за 2017 рік зазначалося, що з метою розвитку ринків похідних цінних паперів та деривативів, функціонування регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (реєстраційний номер 7055). Однак успіхом це не завершилося і у липні 2018 року цей законопроект було відхилено та знято з розгляду. Станом на червень 2019 року на сайті ВРУ у зареєстрованих законопроектах відсутні подібні ініціативи уряду.

У період з квітня 2016 року до червня 2019 року до Закону України «Про товарну біржу» змін не вносили, до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» було внесено зміни щодо: підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах; корпоративних договорів; спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.

З метою забезпечення модернізації інфраструктури ринків капіталу відповідно до міжнародних стандартів НКЦПФР (далі - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) було затверджено Концепцію реформи інфраструктури ринків капіталу в Україні (рішення від 26 жовтня 2018 р. № 740).

Концепцією передбачається визначення напрямів вдосконалення законодавства з метою забезпечення модернізації інфраструктури ринків капіталу в Україні у відповідності до міжнародних стандартів та практик. З метою реалізації Концепції НКЦПФР працює над новою редакцією Закону України «Про депозитарну систему України», а також над внесенням змін до інших законів України та нормативно-правових актів. Крім того, для реалізації Концепції необхідним є здійснення корегування норм проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстраційний номер 9035 від 03.09.2018). Станом на червень 2019 року відповідні законопроекти не ухвалено.

Відповідно до звіту уряду про виконання Угоди про асоціацію з ЄС за 2018 рік, для розбудови системи ефективної протидії зловживанням на ринку цінних паперів та збільшення інвестицій в економіку України через підвищення довіри до ефективності державного регулювання фондового ринку, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу». Станом на червень 2019 року законопроект не ухвалено.

Враховуючи те, що створення сучасної біржової інфраструктури та сучасних умов для функціонування товарного біржового ринку не завершено, тому програмному зобов'язанню незадовго до позачергових виборів ВРУ і відставки уряду присвоєно статус «не виконано».