Обіцянка політика

Гройсман зобов'язаний запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління

14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила прем’єр-міністром України Володимира Гройсмана. Програма діяльності Кабміну зобов'язує Володимира Гройсмана запровадити на підприємствах державної власності міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління, зокрема міжнародні стандарти бухгалтерської звітності.
Виконано
Сказано 14 квітня 2016 р.

Джерело

 • http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7
 • http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56416
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF
 • https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhavni-pidpriyemstva-teper-zvituvatimut-v-elektronnomu-viglyadi
 • http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-minfinu-ukrainy-vid-291217-r-35210-06-5-37175
 • https://www.nssmc.gov.ua/2019/05/28/nktspfr-nformu-pro-potchatok-funktsonuvannya-v-ukran-sistemi-fnansovo-zvtnost-u-format-xbrl/
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
 • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044
 • https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-podannya-finansovoyi-zvitnosti
 • Лист МЕРТ від 19.04.2018

Результат

З метою запровадження на підприємствах державної власності міжнародних стандартів незалежного управління у червні 2016 року було ухвалено урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», у березні 2017 року уряд ухвалив постанову «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». В Україні було запроваджено діяльність незалежних наглядових рад у державних підприємствах, а також господарських товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків.

Відповідно до інформації Мінекономрозвитку, на виконання розділу VIII «Забезпечення прискореного економічного розвитку» Програми Кабміну від 14.04.16 Законом України від 05.10.2017 року № 2164-VIII були внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Статтею 12-1 зазначеного закону передбачено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Наведені вище підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці («перші»).

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства, інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці («другі»).

У липні 2018 року постановою № 547 уряд вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності. Документ приведено у відповідність до ухвалено у жовтні 2017 року закону. Зокрема, постановою передбачено: подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, на основі таксономії в єдиному електронному форматі; доповнено перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

11 січня 2019 року Мінекономрозвитку разом із Міністерством фінансів ухвалили спільний наказ щодо запуску єдиної бази автоматизованого збору, аналізу та зведення фінансових звітів та інформації про фіскальні ризики державних підприємств в електронному вигляді. Державні підприємства тепер звітуватимуть в електронному вигляді.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про початок функціонування Системи фінансової звітності (СФЗ) у форматі XBRL, запускаючи 18 червня 2019 року відповідний програмний комплекс та спеціалізований веб сайт frs.gov.ua, на якому буде розміщено базову інформацію для користувачів СФЗ.

ВИСНОВОК: на підприємствах державної власності запроваджено міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління, тому програмному зобов'язанню присвоєно статус «виконано».