Обіцянка політика

Гройсман зобов'язаний гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами

14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила прем’єр-міністром України Володимира Гройсмана. Програма діяльності Кабміну зобов'язує Володимира Гройсмана гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки якості атмосферного повітря, викидів парникових газів, поводження з відходами.
Не виконано
Сказано 14 квітня 2016 р.

Джерело

  • https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7
  • https://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510
  • Лист Мінприроди від 24 червня 2019 року
  • Лист Мінприроди від 24 червня 2019 року

Результат

Відповідно до листа Мінприроди від 24 червня 2019 року:

Щодо гармонізації законодавства з директивами ЄС у сфері біорізноманіття. Мінприроди розробило проект Закону України «Про території Смарагдової мережі», яким передбачено механізм збереження природних оселищ та видів дикої флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі. Доопрацьована версія законопроекту подана для погодження із ЦОВВ та експертам ЄС для оцінки відповідності. У 2017 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин». У травні 2017 року Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат», відповідно до якого має бути суттєво поліпшено збереження старовікових лісів, у тому числі букових природних лісів.

Щодо гармонізації законодавства з директивами ЄС у сфері оцінки якості атмосферного повітря. Мінприроди розробило проект постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря». Наразі проект постанови проходить процедуру погодження із ЦМОВВ.

Щодо гармонізації законодавства з директивами ЄС у сфері викидів парникових газів. Мінприроди розробило законопроект «Про засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів», який спрямований на забезпечення відповідності розрахунку викидів парникових газів європейським стандартам. Зазначений законопроект прийнято у першому читанні 28 лютого 2019 року. Мінприроди розробило законопроект «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази». Положення законопроекту спрямовані на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптацію законодавства України до законодавства ЄС. Зазначений законопроект прийнято у першому читанні 28 лютого 2019 року.

Щодо гармонізації законодавства з директивами ЄС у сфері поводження з відходами. Мінприроди було розроблено, а КМУ схвалено розпорядженням від 08.11.2017 No 820 Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, якою передбачено розв'язання проблемної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів, а зокрема, запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, створення інфраструктури з їх перероблення. Мінприроди розроблено проект Закону України «Про управління відходами», який схвалено на засіданні уряду та буде подано до Верховної Ради найближчим часом.

Оскільки закони з порушених проблем, які передбачають гармонізацію українського законодавства з директивами ЄС, ухвалені не в повному обсязі, і більша частина очікує розгляду у другому читанні, проходить процедуру погодження або ж очікує подання до ВРУ, тому програмному зобов'язанню незадовго до позачергових виборів ВРУ і відставки уряду присвоєно статус «не виконано».