Обіцянка політика

  • Міністр освіти і науки України

Шкарлет у програмі уряду обіцяє розробити та затвердити Дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору

12 червня 2020 року прем'єр-міністр України вніс до Ради програму діяльності уряду. В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у програмі уряду обіцяє (програма уряду зобов'язує) розробити та затвердити Дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору.
Виконано
Сказано 12 червня 2020 р.

Джерело

  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573
  • https://mon.gov.ua/ua/news/mon-predstavlyaye-dorozhnyu-kartu-integraciyi-do-yevropejskogo-doslidnickogo-prostoru
  • https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/02/12/edp-nakaz.pdf

Результат

10 лютого 2021 року Міністерство освіти і науки України затвердило (наказ 167) оновлену дорожню карту з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору (ЄДП). Дорожня карта інтеграції до ЄДП розроблялась МОН впродовж 2020 року спільно з науковим та експертним середовищем із врахуванням тенденцій ЄС та інтересів України. Обіцянці присвоєно статус «виконано».