Обіцянка політика

  • Міністр соціальної політики України

Лазебна у програмі уряду обіцяє залучити недержавні організації до забезпечення соціальними послугами вразливих верств населення

12 червня 2020 року прем'єр-міністр України вніс до Ради програму діяльності уряду. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна у програмі уряду обіцяє залучити недержавні організації до забезпечення соціальними послугами вразливих верств населення.
Виконано
Сказано 12 червня 2020 р.

Джерело

  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573
  • Коментар Мінсоцполітики від 31 грудня 2020 року
  • Лист Нацсоцслужби
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text

Результат

З листа Нацсоцслужби від вересня 2021 року стало відомо, що відповідно до постанови уряду «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення» (від 1 червня 2020 р. № 450) для залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах за рахунок бюджетних коштів заплановано кошти в 6 областях та місті Києві на загальну суму понад 128,3 млн грн. У першому півріччі 2021 року надавачами соціальних послуг недержавного сектору надано соціальні послуги (консультування, денний догляд, соціальна адаптація бездомних та звільнених з місць позбавлення волі, паліативний догляд) на загальну суму 1,06 млн гривень.

Також, для залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг місцевими органами виконавчої влади використовуються інші механізми їх підтримки – підтримка соціальних проектів, виділення коштів за рахунок місцевих бюджетів в рамках програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Уряд, Мінсоцполітики та місцева влада залучають недержавні організації до забезпечення соціальними послугами вразливих верств населення, тому обіцянці присвоєно статус «виконано». Перш за все, уряд створив Порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг.