Обіцянка політика

  • Міністр закордонних справ України

Кулеба у програмі уряду обіцяє забезпечити підготовку та проведення інформаційних кампаній для ознайомлення та популяризації української культури за кордоном

12 червня 2020 року прем'єр-міністр України вніс до Ради програму діяльності уряду. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у програмі уряду обіцяє забезпечити підготовку та проведення інформаційних кампаній для ознайомлення та популяризації української культури за кордоном, зокрема для закордонних українців.
Виконано
Сказано 12 червня 2020 р.

Джерело

  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573
  • https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/budget/passports2021/1401110.pdf
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Результат

Для виконання цих зобов'язань програми діяльності уряду щорічно у держбюджеті передбачаються кошти в рамках бюджетної програми – «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України». У 2020 році обсяг цієї бюджетної програми був на рівні 53,9 млн грн, у 2021 році – 59,3 млн грн.

Відповідно кожного року міністр закордонних справ затверджує паспорт бюджетної програми з завданнями, що містять напрями використання бюджетних коштів та їхні обсяги. Так було і у 2021 році (див. джерело № 2), і так буде в наступних роках. Саме напрями використання бюджетних коштів і передбачають все те, що задеклароване в цих зобов'язаннях програми діяльності уряду: від проведення інформаційних кампаній, до задоволення культурних потреб закордонних українців (див. джерело № 2).

Обіцянці присвоєно статус «виконано».