Обіцянка політика

Після початку повномасштабної війни, яку розв’язала рф проти України, моніторинг виконання обіцянок тимчасово зупинено

Розроблення та виконання Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України В. Януковича, прийнятої 17.03.2003 р., передбачалася розроблення та виконання Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій.
Виконано
Сказано 17 березня 2003 р.

Джерело

  • http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=n0001120-03
  • http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=16459

Результат

Закон про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій був підписаний Президентом України Л. Кучмою 9 квітня 2004 року.

Виконання програми було заплановано у декілька етапів до 2013 року, тому у даній заяві розглядалися лише факти розроблення цієї програми.