Обіцянка політика

Кириленко зобов'язаний забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти

14 квітня 2016 року Верховна Рада України призначила віце-прем’єр-міністром України В'ячеслава Кириленко. Програма діяльності Кабміну зобов'язує В'ячеслава Кириленко забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти шляхом запровадження системи адресності державного замовлення, яка передбачає фінансування вищих навчальних закладів залежно від кількості абітурієнтів, надання фінансової та академічної автономії вищим навчальним закладам, лібералізації доступу на український освітній ринок іноземних вищих навчальних закладів.
Виконано
Сказано 14 квітня 2016 р.

Джерело

  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19
  • http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248958510
  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639
  • http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2233-19
  • http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  • https://www.youtube.com/watch?v=-GIRuPPPyNg&feature=youtu.be
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  • http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639

Результат

У вересні 2017 року було ухвалено Закон України «Про освіту». Відповідно до статті 23 цього закону, закладам освіти гарантується академічна, організаційна, фінансова і кадрова автономія. Обсяг автономії закладів освіти визначається цим законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до статті 82 Закону України «Про освіту» від вересня 2017 року:

– заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами;

– заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ);

– держава сприяє міжнародному співробітництву закладів освіти та органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них із-за кордону для навчальних і наукових цілей;

– заклади освіти, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

1 січня 2018 року набув чинності закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», що передбачає фінансування вищих навчальних закладів на основі формули, що враховує показники освітнього закладу, рівень результатів ЗНО вступників та кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг.

Станом на кінець вступної кампанії 2018 року адресне розміщення державного замовлення впроваджене відповідно до ЗУ «Про вищу освіту», ухваленого у 2014 році. Детальні роз'яснення щодо дії алгоритму системи адресності державного замовлення було опубліковано на офіційному відеоканалі МОН України 26 липня 2018 року.

Враховуючи те, що розвиток діяльності закладів вищої освіти було забезпечено підготовкою, ухваленням та імплементацією законодавства, тому програмному зобов'язанню присвоєно статус «виконано».